Case Tehovalmennus: Koutsien valmennuksella timanttista täydennystä palvelualan osaajien joukkoon

  1. Haaste

    Ravintola-alalla sesonkivaihtelut ja muuttuvat tarpeet aiheuttavat säännöllistä resurssipulaa.

  2. Ratkaisu

    Baronan Koutsit -valmentajaverkosto perehdyttää tehovalmennuksillaan uusia ja jo olemassa olevia tekijöitä yritysten vaihtuviin tarpeisiin. Esimerkiksi Kämp Collection Hotel löysi ratkaisun akuuttiin resurssipulaan Koutsien kautta.

Vuonna 2017 perustettu Koutsit on ravintola-alan ammattilaisista koostuva verkosto, joka haluaa valmennuksillaan vastata työelämän haasteisiin kokemuksen ja konkretian kautta. Sen tarjoamat tehovalmennukset ovat kevyt, mutta tehokas väylä uuteen työhön ja ne toteutetaan työvuoromaisesti. 

Tehovalmennuksen kautta saadaan matalalla kynnyksellä lisää innokkaita ja motivoituneita tekijöitä alalle. Valmennuksen kohteena voivat olla esimerkiksi muiden alojen opiskelijat, jotka tekevät osa-aikaista työtä omien opintojensa ohella. Tehovalmennuksia ei kuitenkaan ole tarkoitettu pelkästään uusille tulokkaille, vaan niiden avulla voidaan kouluttaa jo olemassa oleva työntekijä esimerkiksi vuoropäälliköksi tai myymäläpäälliköksi.  

"Palvelualalle tarvitaan jatkuvasti uusia tekijöitä. Tehokkailla lyhytvalmennuksilla työsuhteen alussa parannetaan merkittävästi uusien tulokkaiden osaamista ja työssä suoriutumista", kertoo ravintola-alan bisneskoutsi Markus Apuli. 

Tehovalmennuksen taustalla vankkaa ammattitaitoa 

Koutsien valmennuspäällikkönä toimii Juha Mikkola, jonka rinnalta löytyy runsas joukko palvelualojen ammattilaisia. Koutsit ovat alansa konkareita, joiden taustalta löytyy vankkaa osaamista niin esihenkilöinä, johtajina kuin yrittäjinä toimimisesta. Kouluttajana toimii siis aina kyseisen roolin syväosaaja, joka tuntee palvelutyön arjen, realiteetit ja kipupisteet. Yritysvalmentajastaroina esiintymisen sijaan kouluttajat pyrkivät avaamaan valmennettavalle omia kokemuksiaan sekä alan parhaita käytäntöjä.  

"Valmennukset antavat erinomaiset valmiudet asiakaslähtöiseen ajatteluun, myynnillisen asenteen kasvattamiseen ja ohjaavat uusia työntekijöitä omien vahvuuksien ja taitojen hyödyntämiseen. Aloitteleva ammattilainen voi valmennuksen jälkeen sukeltaa käytännön työhön täydellä energialla ja motivaatiolla", Markus Apuli kuvailee. 

Yrityksen näkökulmasta on aina helpompaa ottaa vuoroon henkilö, jonka kanssa ainakin työn edellyttämät perusteet on käyty läpi. Yrityksen perehdytyspanos pienenee, kun työtekijän itsevarmuus sekä omaan työkuvaan liittyvä perusosaaminen ja terminologia ovat riittävällä tasolla heti ensimmäistä vuorosta lähtien. Esimerkiksi Sokotelilla 70 % asiakasyrityksistä oli antanut tehovalmennukselle arvosanan 5 hyötyä arvioidessaan ja loput 30 % arvosanan 4. 

Tehovalmennus ratkaisuna akuuttiin resurssipulaan 

Tehovalmennus osoitti toimivuutensa myös Kämp Collection Hotelsin rekrytointien yhteydessä pikkujoulukauden alla. Kämp Collection Hotels on kotimainen hotelliketju, johon kuuluu jopa kymmenen laadukasta hotellia ravintoloineen sekä spa-hoitoloineen. Konsernin maineikkaat hotellit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, joista kansainvälisesti tunnetuin on vuonna 1887 perustettu Hotel Kämp. 

Tehovalmennuksella akuuttiin osaajapulaan voitiin vastata lisäkouluttamalla jo olemassa olevia työntekijöitä. Lisäksi valmennuksen avulla perehdytettiin Baronan listoilla olemassa olevia henkilöitä rooleihin, joihin ei löytynyt valmiiksi kokeneita henkilöitä hotelliketjun sisältä. Hotelliketju löysi vaivattomasti hyvän määrän uusia osaajia vastaamaan lyhyen aikavälin resurssipulaan ja sai samalla kasvatettua pooliaan uusilla tiimiläisillä myös tulevia tarpeita varten.  

"Hyvien lyhytaikaiseen tarpeeseen rekrytoitujen työntekijöiden löydyttyä yritysten on myös helppo halutessaan sitouttaa heitä määräaikaisilla sopimuksilla esimerkiksi kiireiselle kesäkaudelle", Markus Apuli huomauttaa.  

Miten tehovalmennus käytännössä toimii? 

Barona rekrytoi sopivat työntekijät valmennukseen, mutta asiakasyritys voi itsekin osoittaa henkilöitä osallistujiksi esimerkiksi tilanteessa, jossa jo olemassa oleva työntekijä halutaan kouluttaa uuteen työnkuvaan. Vaikka tarjolla onkin valmiita valmennuspaketteja, valmennus räätälöidään aina asiakkaan konseptin ja yksilöllisten tavoitteiden mukaiseksi. 

Tehovalmennus voidaan toteuttaa joko lähivalmennuksena tai digitaalisesti. Myös hybridivalmennus onnistuu. Lähitoteutuksena järjestettävä tehovalmennus toteutetaan asiakkaan tiloissa ja se sisältää yksilöllistä koutsausta, jotta opitut asiat konkretisoituvat käytäntöön paremmin. 

"Tehovalmennuksen kautta tuotettu osaaminen varmistetaan ja siitä raportoidaan työnantajalle. Valmennettu saa itselleen myös sertifikaatin, jota voi hyödyntää esimerkiksi opintojensa hyväksiluvun yhteydessä", Markus Apuli kertoo. 

Valmennuksen osallistujille tarjotaan työvuorot mahdollisimman pian tai jopa heti valmennuksen päätyttyä. Kun valmennuksen ja työn aloittamisen välillä on lyhyt aika, opitut asiat pysyvät tuoreessa muistissa ja konkretisoituvat ensimmäisen vuoron aikana. Työvuorojen edetessä ja kokemuksen kasvaessa työntekijä pystyy kiinnittämään uusia oppimiaan asioita osaksi pohjalla olevaa perusosaamistaan.  

"Tarjoamamme tehovalmennukset soveltuvat kaikkiin palvelualojen työrooleihin ja uusia valmennuksia tullaan jatkossa tuottamaan esimerkiksi kaupan alalle ja logistiikkaan", Markus Apuli lupaa.

Alkuperäinen julkaisu

barona.fi