Mikko Uusitupa

MIKKO UUSITUPA

DIGIKOUTSIKOUTSIN TARINA & KOKEMUS KENTÄLTÄ

Hypätessäni Koutsiksi, jäi ravintola-alaa taustalle kaksikymmentä vuotta. Suurimman osan näistä vuosista sain viettää alalle tyypillisissä, mutta rooleiltaan erityylisissä esimiestehtävistä. Työskentelin muun muassa palvelupäällikkönä, ravintolapäällikkönä, liikeideapäällikkönä sekä ravintoloitsijana.

Tutuksi tulivat ketjujen käyttäytymismallit sekä valmiiden liikeideoiden ylläpito. Myös se haastavin ja kiinnostavin kulma, oman konseptin rakentaminen ja kehittäminen tuli varsin tutuksi..

Ravintola- ja palvelualojen yritysten markkinoinnista ja sen toteuttamisesta muodostui itselle se kiinnostavin juttu muun päivittäisen tekemisen ohella. Kiinnostus alalla työskentelyyn oli hiipumassa, kiinnostus alaa kohtaan ei.


VALMENNUKSET

Ideologiani on syntynyt tiedostetusta tarpeesta keskitetylle markkinoinnin ja median osaamiselle ravintola- ja palvelualojen näkökulmasta.

Toimintamalliani voisi kuvata parhaiten sloganilla “Annoskortista sosiaaliseen mediaan”. Tarve on monimuotoinen. Tässä kokemus alalta on vahvuus, osittain jopa tärkein tekijä.

Koutsaukseni sisältö keskittyy perinteisistä mainostoimistoista poiketen enemmänkin ajattelumalliin, jossa huomioidaan liikeidea, vahvistetaan identiteettiä ja tarjotaan tehokas ratkaisu miettien jo seuraavaa siirtoa. Yksittäinen onnistunut esiintulo on tärkeä huomion herättäjä, mutta vielä tärkeämpää on olla valmis ottamaan onnistumisesta hyöty yrityksen tulevaisuutta ja myyntiä ajatellen.

“Aivan mahtavaa, joku ajattelee mun puolesta!”

Me Koutsit tunnemme kiireen, tarpeen sekä ravintola- ja palvelualoille tyypilliset toimintamallit. Arjen keskellä markkinointi nähdään usein pakollisena pahana, joka jää hoidettavaksi muun työn ohella. Usein siis valitettavan vähälle huomiolle. Yrityskoutsauksissani voit jättää suunnittelun ja konkretian halutessasi vaikka 100% Koutsisi hoidettavaksi.

Voit siis keskittää energiasi ja aikasi muihin yrityksesi tärkeisiin osa-alueisiin. 

 

Takaisin blogiin