Skip to product information
1 of 4

KOLLEKTIVAVTALET FÖR ARBETSTAGARE -Turism-, restaurang- och fritidstjänster

FACT

Coaching method INDIVIDUAL TRAINING
Coach SUSANNA TUOHNIEMI
Length 3x 90 min.
Pris €850 (+VAT 24%)

Börjar med att ta kontakt.
Välch den tid du vill ha. Vi är i kontaktar dig.

COACH PROFILE

FOCUS

What is Kärnan's coaching?

Kollektivavtalet för näytände inom turism, restauren och fritidstjänster anger minimivilloren inom sektorn, like lön, arbetstid, sjuklön, arbetstidsersättning etc. It is the minimum conditions that an employer must fulfill for all employees.

Professional lead

Förstår du alla krokarna i kollektivavtalet? Undrar du hur dess fina meningar skall välääs i praktiken? Vet du vilka saker som är arbetsledarens answar och whyl

TILL VEM?

 • Restaurangchefer, entrepreneurer och Managers

FÖRDELAR

I denna coaching fördjupar vi oss i MARAVA kollektivavtales värld "från pärm till pärm". Framggångsrik personalledning geður en Stark kunskap om lagen och kollektivavtalet och kaggiin att Tolka den i olika situations.

TEMAN

 • Förhandsförfrågan
 • Kollektivavtalet som ett ledningsverketig
 • Anställningsrelation
 • Arbetstimmar
 • I run
 • Semester
 • Resor
 • Arbetsspecifikt avtal
 • Working ability
 • Uppsägning
 • Olika gesmelser och annat relaterat till kollektivavtalet


What does INDIVIDUAL COACHING I PRACTICE mean?

Individual coaching is online coaching only for your personal needs.

Hur BOKAR JAG DENNA COACHING?

This coaching starts with you contacting us. På så sätt sekerställer vi att coachingen byggs för att mötä dina expectations och behos. After you have paid for the coaching, we will contact you at the time you choose and give you a fast date for the coaching and other details.

Hur SLUTFÖR JAG DENNA COACHING?

This coaching is an online unit that is tailored exactly after your needs. Efter att ha kontaktat oss kommer vi sammannäs översan om datum för denna coachingning och andra relevanta details.