Kokoelma: Mika Santanen - Pakkausalan moniottelija

VALMENTAJAPROFIILI

"Olen alkuperäiseltä koulutukseltani Tuotantotalouden insinööri, joka ajautui sattuman kautta pakkausalalle vuonna 2010. Ala imaisi mukaansa, ja toimin kahden sopimuspakkaamista harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana ennen Inpackin perustamista.

Elintarvikealassa kiehtoo se, että ala on jatkuvassa muutoksessa, vaikka
perusasiat pysyvätkin. Minusta on mahtavaa olla osana yritysten tarinaa
tässä kehityksessä. Tässä työssä parasta on se, että saan auttaa ja jakaa
vuosien aikana karttunutta kokemusta ja osaamista. Elintarvikepakkauksen
tärkein tehtävä on suojata elintarviketta, mutta pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin voidaan tuoda myös paljon muita ulottuvuuksia.
Tahdon tuottaa näkemykselläni ja kokemuksellani aitoa lisäarvoa asiakkaan
tuotantoketjuun.

Olen työni ja erilaisten koulutusten kautta kartuttanut reilun vuosikymmenen
aikana laajan tietotaidon pakkausalasta.
Toiminnassani näkyvät vahvasti arvot pohjalaisesta suoruudesta ja
reiluudesta, luotettavuudesta ja kumppanuudesta."

 

REFERENSSEJÄ

 "Vältimme Mikan avulla monta potentiaalista ongelmakohtaa sekä teimme kustannustehokkaat ja järkevät valinnat pakkausratkaisujen suhteen.

Mikasta huokuu asiantuntijuus ja vankka kokemus pakkausalasta. Hänen kanssaan on mutkatonta tehtä töitä, sillä hän saa asioita oikeasti eteenpäin pelkkien puheiden sijaan."

MoodFood Company Oy

 

"Vaikka yhteistyömme on painottunut pääasiassa tuotepakkauksiin, olen saanut Mikalta hyviä vinkkejä myös muihin pakkaamisen osa-alueisiin.

Mikalla on laaja-alaisesti osaamista ja tietoa koko pakkaamisen prosessista, minkä ansiosta häneltä saa hyvin monipuolisia neuvoja."

Taiga Chocolate Oy

 

KOUTSISTA SANOTTUA

”Mika on positiivinen, mukava, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Hänellä on hyvä yrittäjäluonne, selkeä kommunikaatio sekä silmää tarjota jatkoideoita. Vahvuutena Mikalla on kokemus ja tuntemus sopimuspakkaamisesta ja teknologiasta. Hän ymmärtää laajasti koko pakkaamisen prosessin, eikä keskity vain yhteen sen osa-alueeseen. Sen lisäksi, että hän ymmärtää asian itse, osaa hän välittää tiedon ymmärrettävässä muodossa myös muille”

”Mika auttoi meitä kuluttajapakkauksen suunnittelussa ja uuden pakkauslinjan käyttöönotossa. Yhteistyö tuotti nopeasti merkittäviä kustannussäästöjä materiaalihankinnoissa. Tiesimme, että Mikalla on hyvä maine, ja hän lunasti yhteistyön aikana lupauksensa erinomaisesti”

”Mika on maanläheinen konsultti, jolla on erittäin laaja tietotaito pakkausalalta. Hänellä on kokemusta ja taustaa myös bisnesmaailmasta, joten hän ymmärtää pakkaamisen lisäksi monipuolisesti liiketoimintaa. Mika on erittäin hyvä kuuntelija, joka osaa antaa kehitysehdotuksia rakentavassa hengessä. Hän on taitava yhdistämään työssään rentouden ja rautaisen ammattitaidon”